Cronicke maart 2019

 • pag 1-2 Van de voorzitter
 • pag 3: Van de redactie
 • pag 3: Nieuwe leden
 • pag 4-5: Notulen algemene ledenvergadering 25 april 2018
 • pag 5: In memoriam
 • pag 6 – 14: De traditionele beurtvaart van Sint Philipsland
 • pag 15 – 16: Nieuwe bestuursleden en redactielid
 • pag 17 – 20: De geschiedenis van slagerij Bosman
 • pag 20: Zoekplaetje
 • pag 21 – 26: Ella Vogelaar, het meisje uit de polder dat minister werd
 • pag 27 – 30: De jonge geschiedenis van het Oranjecomité
 • pag 31: Overzicht activiteiten 2018