ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. De heemkundekring Philippuslandt voldoet aan, en heeft de status van culturele ANBI.
Dat betekent dat uw gift aan onze heemkundekring fiscaal aftrekbaar is.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Eenmalige giften zijn aftrekbaar, maar hier geldt een drempelbedrag: enkel het bedrag aan giften boven dat drempelbedrag is aftrekbaar. Het drempelbedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Een periodieke gift (over minimaal vijf aaneengesloten jaren) is volledig aftrekbaar. Hier is geen drempelbedrag van toepassing.

ANBI gegevens heemkundekring Philippuslandt