Herdenking Piet Avontuur, 14 april 2023

Jaarlijks herdenken wij, samen met de basisschool Het Kompas in Anna Jacobapolder de gesneuvelden die vielen tijdens de Duitse raid op de watertoren. Het doel van de raid was deze te vernietigen. Want de watertoren (aan het Zijpe, op de hoek van de Langeweg en de Sluisweg) was voor de geallieerden een perfect uitzichtpunt naar het nog bezette Schouwen-Duiveland.

Dit jaar vond de herdenking plaats met militair vertoon.

^ Voorafgaand aan de herdenking wordt de Duitse landing (vanuit het nog bezette Schouwen-Duiveland) besproken. Locatie: havenhoofd veerhaven Anna Jacobapolder. Foto: Eendrachtbode.

Op bovenstaande foto ziet u Maarten Barneveld, 1e luitenant, en Han v.d. Welle (voormalig stoottroeper). Samen met onze voorzitter en vice-voorzitter: Fons Vleghels en Bram Wisse. De opa van Maarten heeft als stoottroeper de raid meegemaakt. Maarten heeft daarover een uitgebreid artikel in onze Cronicke (nr. 33) geschreven: “Eef, mijn opa. Van crosser tot stoter”.

^ Begin van de herdenking. Fons Vleghels geeft uitleg

^ Schoolkinderen leggen bloemen bij het monument.

^ Ere-saluut, gevolgd door een minuut stilte.

Na de herdenking terug naar school. Daar gaf Maarten een les.

^ Maarten vertelt, en geeft antwoord op de vele vragen. Juf Annemieke hoefde alleen maar toe te kijken.

Het was een memorabele dag.

Meer over de Duitse raid in de nacht van 22 op 23 januari 1945, zie: https://philippuslandt.nl/winter-aan-het-zijpe/