Herdenking Ramp ’53: een eerste foto- en filmverslag

^ Stille tocht, van de Wimpel naar de NH kerk. Voorop: Burgemeester Marleen Sijbers en onze voorzitter Fons Vleghels. Foto: © Eendrachtbode

^ Binnenkomst in de kerk, met orgelspel. Foto: © Eendrachtbode
^ Bram Wisse (onze vice-voorzitter) en Anja Neele (dochter van Jan Kempeneers, de oprichter van heemkundekring Philippuslandt) leggen de krans van Philippuslandt. Foto: © Eendrachtbode
^ Opdat wij niet vergeten. Foto: © Eendrachtbode

De complete uitzending door omroep Tholen vindt u hier:

(de herdenking op Sint Philipsland start vanaf ongeveer ca. 5:10:00)

Herdenking Ramp 1953

Morgen, op 1 februari 2023, vinden op vele plaatsen herdenkingen plaats. Lokale bladen hebben daar al uitgebreid over geïnformeerd.

Toch willen we u wijzen op een speciale krantenbijlage, verzorgd door het Watersnoodmuseum. Met onder andere een artikel over de met basaltpaaltjes gemarkeerde stroomgaten. Zie: https://philippuslandt.nl/wp-content/uploads/2023/01/Stroomgaten_scan_HetStilleVerdriet.pdf

Over de markeringen van de vier doorbraken op Sint Philipsland vindt u hier meer informatie: https://philippuslandt.nl/2021/07/12/stroomgaten-ramp-53-sint-philipsland/

Algemene ledenvergadering 10 november 2022

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de algemene ledenvergadering, en aansluitend de lezing. Locatie: Jeugdgebouw Hervormde kerk, Kerkring, ingang Schoolstraat, Sint Philipsland. Tijd: 19:30u – 22:00u.
Wij vragen uw speciale aandacht voor de lezing, over de watersnoodramp van 1953.

Meer informatie:

Al onze leden hebben inmiddels de uitnodiging per email ontvangen. De leden zonder een ons bekend emailadres ontvangen een uitnodiging in de brievenbus.

Open Monumentendag, zaterdag 10 september 2022

Open Monumentendag 2022, zaterdag 10 september 2022
Aan al onze leden, van dichtbij, en ook aan onze leden veraf. Zegt het voort, uiteraard ook aan niet-leden.

Wij willen u van harte uitnodigen voor de opening van Open Monumentendag 2022 Tholen, op 10 september a.s. door burgemeester mevrouw M. Sijbers van de gemeente Tholen.
Plaats van de opening is de kerk van de Hervormde Gemeente Sint Philipsland aan de Kerkring 2.
Aanvang 10.00 uur. Muzikale afsluiting op orgel en blokfluit.

Ter bezichtiging open op Sint Philipsland:
– Kerk Hervormde Gemeente (10:00-16:00u)- Molen De Hoop (10:00-12:00u)
– Travalje (10:00 – 16:00u). Er is helaas slechts een kleine kans dat daarin een paard bekapt gaat worden. 
– Weegbrug (10:00 – 16:00u). We gaan weer wegen. Groepen, families, en anderszins. U krijgt een weegbriefje mee.
– Boerderij Henriette Hoeve (10:00u-17:00u) Henriëttedijk 5, op ca. 500 meter vanaf de NH-kerk.Voor actuele openingstijden en meer informatie, zie de website www.openmonumentendag.nl

omd_nh-kerk.png
omd_molen.png
omd_travalje.jpg
omd_weegbrug.png

omd_hernriettehoeve.png

Verder, op eiland Tholen:

Tholen stad: Oude Stadhuis, Molen De Hoop, Molen De Verwachting, Onze Lieve Vrouwekerk (Grote Kerk), RK Kerk OLV Hemelvaart
Poortvliet: Hersteld Hervormde Kerk
Scherpenisse: Hervormde Dorpskerk
Sint-Maartensdijk: Maartenskerk, Boerderij De Grote Muiterij
Stavenisse: Hervormde Kerk
Sint-Annaland: Streekmuseum De Meestoof (?),  Standerdmolen
Oud-Vossemeer: Hervormde Kerk, RK Sint Willibrorduskerk, Ambachtsherenhuis

Komt allen kijken, ook voor een praatje met deze of gene.

Viering 75+2 Jaar Vrijheid (2)

Op 10 juni 2022, vroeg in de avond, rijdt er een stoet van 75 oude militaire voertuigen over ons eiland.

Meer informatie vindt u in de Eendrachtbode van 2 juni. Daarin wordt weinig aandacht besteed aan de precieze routes van de rondritten. Daarom hebben wij een speciale lokale poster gemaakt.

Deze poster hangt inmiddels op ca. tien locaties op het eiland.

Te kleine letters? Bekijk hier het PDF-bestand: https://philippuslandt.nl/wp-content/uploads/2022/06/Poster_LibTour_V01-1-1.pdf

ALV 2021 + Lezing “Slag om de Schelde”

Op 20 oktober 2021 houden wij onze algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden ontvangen een dezer dagen de uitnodiging, per email of per post.

Over de aansluitende lezing over de slag om de Schelde. Alweer 77 jaar geleden, nu zeer actueel door de speelfilm. We vertonen niet de speelfilm. Onze gastspreker Robert Catsburg vertelt de complete echte historie van deze slag. Met zeer veel beeldmateriaal.

Meer informatie over datum / tijd en locatie, alsmede over de lezing vindt u in de uitnodiging. Die is ook hier te lezen: Uitnodiging ALV 2021

De toegang is uitsluitend voor onze leden.

Een geslaagde Open Monumentendag!

Op zaterdag 11 september 2021 vond de jaarlijkse open monumentendag plaats. Het weer werkte niet echt mee, waardoor er niet veel (fiets)toeristen op pad waren.

We hebben veel aanloop gehad van mensen uit de directe omgeving. Veel meer dan gedacht. We hadden namelijk een lokkertje: “Laat je wegen op de weegbrug van onze heemkundekring, je krijgt het weegbriefje mee”.

Er zijn op deze dag minstens dertig wegingen gedaan. Volwassenen (al dan niet samen met hun kinderen), vele groepjes kinderen, de klederdrachtgroep Tholen, en ook de burgemeester.

^ Han Fontijne geeft uitleg.

^ De travalje.

^ Klederdrachtgroep Tholen. Totaal 944 kilo (bruto).

Onze burgemeester Marleen Sijbers en echtgenoot laten zich wegen. Links staat een groep kinderen even te wachten, tot zij aan de beurt zijn.

Het was voor ons een geslaagde dag!

Meer informatie over:

klederdrachtgroep Tholen:https://www.stichtingstreekdrachttholen.nl/ weegbrug:https://philippuslandt.nl/weegbrug/ travalje:https://philippuslandt.nl/travalje/

Uitreiking cheque van Windfonds Krammer

Op woensdag 14 juli heeft de Stichting Windfonds Krammer aan ons een cheque van € 2.000,- overhandigd. Dit is het resultaat van onze aanvraag voor een bijdrage, ten behoeve van noodzakelijk onderhoud aan de weegbrug, restauratie van de molensteen, en de restauratie van de oude gedenksteen bij het gemaal De Luyster.

We zijn de Stichting Windfonds Krammer zeer erkentelijk voor hun bijdrage. En uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de vorderingen.

V.l.n.r. Rien Beijers (penningmeester Windfonds), Fons Vleghels (onze voorzitter), Henk de Graaf (onze secretaris)

Het Windfonds Krammer wil aansprekende projecten met een maatschappelijke meerwaarde ondersteunen, om op die manier omwonenden van het windpark Krammer mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Meer informatie: https://www.windparkkrammer.nl/windfonds/