Uitreiking cheque van Windfonds Krammer

Op woensdag 14 juli heeft de Stichting Windfonds Krammer aan ons een cheque van € 2.000,- overhandigd. Dit is het resultaat van onze aanvraag voor een bijdrage, ten behoeve van noodzakelijk onderhoud aan de weegbrug, restauratie van de molensteen, en de restauratie van de oude gedenksteen bij het gemaal De Luyster.

We zijn de Stichting Windfonds Krammer zeer erkentelijk voor hun bijdrage. En uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de vorderingen.

V.l.n.r. Rien Beijers (penningmeester Windfonds), Fons Vleghels (onze voorzitter), Henk de Graaf (onze secretaris)

Het Windfonds Krammer wil aansprekende projecten met een maatschappelijke meerwaarde ondersteunen, om op die manier omwonenden van het windpark Krammer mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Meer informatie: https://www.windparkkrammer.nl/windfonds/

Stroomgaten ramp ’53. Sint Philipsland.

Al eerder berichtten wij hierover. Zie dit eerdere nieuwsbericht: https://philippuslandt.nl/2021/01/21/stroomgaten-1953-basaltzuiltjes-willemspolder/

Onlangs hebben we de twee andere markeringen gezocht, en gevonden. De precieze locaties van alle vier basaltpaaltjes in beeld:

Stroomgat SP01 en SP02, Willemspolder.

Stroomgat SP03 en Sp04. Abraham Wisseweg / Zuiddijk.

Alle markeringen staan bovenop de dijk, precies op de plaats van de stroomgaten. De enig juiste plek. Dat maakt het wel lastig om ze van dichtbij te bekijken. Als er al een tijdje niet gemaaid is zijn ze niet goed zichtbaar. Klauteren dus, de dijk op (en er weer af).

Lastig, maar ook een uitdaging. Een speurtocht voor jezelf, en je kinderen. Een soort gamen met de smartphone, maar dan buiten, in de natuur. Beste vervoermiddel: de fiets, of de wandelschoen.

Om de speurtocht niet al te moeilijk te maken volgen hier de gegevens (GPS: let op de punten en komma!):

 • SP01
 • Gedicht op 26 feb ‘53.
 • GPS coördinaten (Google maps): 51.63824, 4.09917
 • Nabij dijkpaal: 633
 • Opmerking: redelijk goed toegankelijk vanaf het buitendijkse fietspad
 • SP02
 • Gedicht op 7 mrt ‘53
 • GPS coördinaten (Google maps): 51.63614, 4.09983
 • Nabij dijkpaal: 635
 • Opmerking: redelijk goed toegankelijk vanaf het buitendijkse fietspad
 • SP03
 • Gedicht op 25 feb ‘53
 • GPS coördinaten (Google maps): 51.61776, 4.12298
 • Nabij dijkpaal: 664
 • Opmerking: De dijk is hier steil. Buitendijks steenslagpad: verboden toegang.
 • SP04
 • Gedicht op 26 feb ‘53
 • GPS coördinaten (Google maps): 51.61364, 4.14071
 • Makkelijk klikbaar: http://maps.google.com/maps?q=51.61364, 4.14071
 • Nabij dijkpaal: 680
 • Opmerking: De dijk is hier steil. Buitendijks steenslagpad: verboden toegang.
Markering stroomgat SP01