De Cronicke 2021 is verschenen

Al onze leden en onze externe contacten hebben inmiddels een exemplaar ontvangen. De volledige inhoudsopgave van dit nummer 34 vindt u in het hoofdmenu: ‘Archief Cronicke’.

De Eendrachtbode van donderdag 15 april 2021 publiceerde dit artikel:

Viering 75 Jaar Vrijheid wederom uitgesteld

Het Coronavirus waart nog rond. Daarom is de viering 75 Jaar Vrijheid uitgesteld, naar juni 2022. Dit betekent dat ook de rondrit met legervoertuigen (de liberation tour) over o.a. Sint Philipsland geen doorgang kan vinden.

Hieronder het bericht van de stichting Tholen Sterk:

Dit jaar wilden we de belofte inlossen om een geweldig feest te maken van de Thoolse Havendagen en de herdenking van 75 jaar Bevrijding. Helaas laat het Coronavirus ons nog niet los.

U zult daarom begrijpen dat we na overleg met de gemeente en andere stakeholders als bestuur de beslissing hebben moeten nemen om de Havendagen en Herdenking 75 jaar Bevrijding nog een jaar uit te stellen naar woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni 2022.

Met pijn in ons hart, maar met de volle overtuiging dat het de juiste beslissing is omdat het einde van de pandemie op korte termijn nog niet in zicht is.

Wij begrijpen dat veel mensen uitgekeken hebben naar de Havendagen in 2021 en dat u mee zou werken aan een onuitwisbare herinnering voor de bezoekers.

Met hartelijke groet en blijf gezond, Vrijheid Vieren, Stichting Tholen Sterk

Stroomgaten 1953: Basaltzuiltjes Willemspolder

Sinds enige tijd staan er twee basaltzuiltjes op de dijk om de Willemspolder. Ze zijn goed te zien vanaf het buitendijkse fietspad tussen het hoekje van de polder (de “Saar”) en de veerhaven. Meer precies: nabij de dijkpalen 633 en 635.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Door de Stormvloed van 1 februari 1953 zijn in de Zuidwestelijke Delta van ons land een groot aantal dijken vernield. De grootste vernielingen zijn de stroomgaten. Dit zijn bressen in de waterkering die zo diep zijn uitgesleten dat het water er dag en nacht in en uit stroomt.

Omdat op onze huidige dijken niets meer te zien is van de doorbraken uit ‘53, zijn de locaties van de 96 stroomgaten gemarkeerd met uit basalt gehouwen zuiltjes: elk stroomgat krijgt precies daar, bovenop de dijk een basaltzuiltje.

Meer informatie: https://watersnoodmuseum.nl/kennisbank/stroomgaten1953/

Nieuwsbrief december 2020

Onze nieuwsbrief december 2020 wordt de komende dagen verzonden aan al onze leden. Bij een ons bekend  e-mail adres per e-mail, anders per briefpost.

Nieuwsbrief-Philippuslandt-dec-2020.pdf

Misschien ter geruststelling: ons jaarblad “De Cronicke” zal nog steeds per post verstuurd worden,  aan alle leden. Verschijningsdatum: eind april.

Het bestuur van de heemkundekring Philippuslandt wenst u allen een gezond 2021 toe

Wat is uw erfgoedwens?

Alle huisadressen in de gemeente Tholen hebben bovenstaande kaart ontvangen, met de vraag: “Wat is uw erfgoedwens?” Zo kunt u de gemeente laten horen wat u interessant vindt: wat zou volgens u beter bekend moeten zijn?

Meer informatie vindt u op de kaart, en op: https://www.tholen.nl/inwoners/actueel/Al-het-nieuws/wat-is-uw-erfgoedwens

Heemkundekring Philippuslandt zegt uiteraard: “Invullen (en opsturen) die kaart!” (vóór 21 december, postzegel niet nodig)

“Binnenkort start de Rabo bank haar jaarlijkse actie “Rabo Club Support”.

“Binnenkort start de Rabo bank haar jaarlijkse actie “Rabo Club Support”. Met deze actie verleent de Rabo bank iedere deelnemende vereniging financiële ondersteuning bij het realiseren van haar eigen unieke ambities.

Ook wij doen mee met de Rabo Club Support en u kunt ons helpen onze doelen te realiseren door uw stem op onze Heemkundekring Philippuslandt uit te brengen.

Op 5 oktober a.s. start de stemperiode, de stemperiode loopt tot en met 25 oktober.

Als enige voorwaarde om aan de actie te kunnen deelnemen geldt dat u klant van Rabobank Oosterschelde bent. 

Kort voor de start van de actie laten wij u weten op welke wijze uw stem op onze vereniging kan worden uitgebracht.

Laat uw stem niet verloren gaan. Wij rekenen op u!”

Waar is de oude website gebleven?

Onze oude website is vervangen door deze nieuwe website, met een modernere opzet. Tot begin 2021 wordt u vanaf het oude web-adres (sint-philipsland.nl) automatisch doorgestuurd naar deze nieuwe website. Daarna kunt u het oude web-adres niet meer gebruiken. Het nieuwe web-adres is nu al actief: philippuslandt.nl.

Een uitgebreidere introductie van deze nieuwe website volgt hier binnenkort, samen met informatie over o.a. toekomstige ledenvergadering(en). De planning daarvan is en blijft afhankelijk van ontwikkelingen betreffende het coronavirus.

Eerbetoon gesneuvelde militairen AJP

Op vrijdag 12 juni vond een herdenking plaats voor de militairen die sneuvelden tijdens de raid op de watertoren, die plaatsvond in de nacht van 22 op 23 januari 1944.

Hieronder het artikel in de Eendrachtbode: