Uitreiking cheque van Windfonds Krammer

Op woensdag 14 juli heeft de Stichting Windfonds Krammer aan ons een cheque van € 2.000,- overhandigd. Dit is het resultaat van onze aanvraag voor een bijdrage, ten behoeve van noodzakelijk onderhoud aan de weegbrug, restauratie van de molensteen, en de restauratie van de oude gedenksteen bij het gemaal De Luyster.

We zijn de Stichting Windfonds Krammer zeer erkentelijk voor hun bijdrage. En uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de vorderingen.

V.l.n.r. Rien Beijers (penningmeester Windfonds), Fons Vleghels (onze voorzitter), Henk de Graaf (onze secretaris)

Het Windfonds Krammer wil aansprekende projecten met een maatschappelijke meerwaarde ondersteunen, om op die manier omwonenden van het windpark Krammer mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Meer informatie: https://www.windparkkrammer.nl/windfonds/