Stroomgaten 1953: Basaltzuiltjes Willemspolder

Sinds enige tijd staan er twee basaltzuiltjes op de dijk om de Willemspolder. Ze zijn goed te zien vanaf het buitendijkse fietspad tussen het hoekje van de polder (de “Saar”) en de veerhaven. Meer precies: nabij de dijkpalen 633 en 635.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Door de Stormvloed van 1 februari 1953 zijn in de Zuidwestelijke Delta van ons land een groot aantal dijken vernield. De grootste vernielingen zijn de stroomgaten. Dit zijn bressen in de waterkering die zo diep zijn uitgesleten dat het water er dag en nacht in en uit stroomt.

Omdat op onze huidige dijken niets meer te zien is van de doorbraken uit ‘53, zijn de locaties van de 96 stroomgaten gemarkeerd met uit basalt gehouwen zuiltjes: elk stroomgat krijgt precies daar, bovenop de dijk een basaltzuiltje.

Meer informatie: https://watersnoodmuseum.nl/kennisbank/stroomgaten1953/