ALV 2021 + Lezing “Slag om de Schelde”

Op 20 oktober 2021 houden wij onze algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden ontvangen een dezer dagen de uitnodiging, per email of per post.

Over de aansluitende lezing over de slag om de Schelde. Alweer 77 jaar geleden, nu zeer actueel door de speelfilm. We vertonen niet de speelfilm. Onze gastspreker Robert Catsburg vertelt de complete echte historie van deze slag. Met zeer veel beeldmateriaal.

Meer informatie over datum / tijd en locatie, alsmede over de lezing vindt u in de uitnodiging. Die is ook hier te lezen: Uitnodiging ALV 2021

De toegang is uitsluitend voor onze leden.