Nieuwsbrief december 2020

Onze nieuwsbrief december 2020 wordt de komende dagen verzonden aan al onze leden. Bij een ons bekend  e-mail adres per e-mail, anders per briefpost.

Nieuwsbrief-Philippuslandt-dec-2020.pdf

Misschien ter geruststelling: ons jaarblad “De Cronicke” zal nog steeds per post verstuurd worden,  aan alle leden. Verschijningsdatum: eind april.

Het bestuur van de heemkundekring Philippuslandt wenst u allen een gezond 2021 toe